Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

umirjevalci prometa- plastični

ZM  –  23. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? 

Za zagotovitev večje varnosti, predvsem otrok, predlagam postavitev dveh cestnih grbin na Spodnjih Škofijah, predel Forteca, in sicer konkretno na ulici od hišne številke Spodnje Škofije 33 c do Spodnje Škofije 33 e.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2019-2020