Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NAKUP IN MONTAŽA DVIŽNE RAMPE V OSREDNJI KNJIŽNICI-ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO

Slađana Grdjan  –  23. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

NAKUP IN MONTAŽA DVIŽNE RAMPE ZA POTREBE GIBALNO OVIRANIH OSEB V OSREDNJI KNJIŽNICI SREČKA VILHARJA-ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO-NA ČEVLJARSKI ULICI 22 V KOPRU. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA-ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO-NA ČEVLJARSKI ULICI 22 V KOPRU. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? NAKUP: 7.000 €, MONTAŽA: 5.000 € = 12.000 €