Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NAKUP IN MONTAŽA DVIŽNE RAMPE V OSREDNJI KNJIŽNICI-ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO

Slađana Grdjan  –  23. 09. 2019  –  Območje 1