Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je bil financiran iz proračuna Mestne občine Koper v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev tartan steze v KS Sv. Anton ter zunanjih fitnes naprav

Astrolog  –  22. 09. 2019  –  Območje 4

Spoštovani,

živimo v Turkih – Sv. Anton. Hvaležni smo za veliko novih pridobitev v kraju, nova šola z igrišči, Hiša kulture ...

Ali bi bilo mogoče na obstoječih novih površinah igrišč del njih določiti za preplastitev s tartanom, ki bi nam krajanom omogočila zdrav način rekreacije na stezi za hojo.

Ob tem bi morda na obstoječih otroških igriščih z gugalnicami postavili še kakšne zunanje fitnes naprave, ki bi bile primerne za razgibavanje pripadnikov starejše generacije.

Veliko spoštovanje ideji participativnega proračuna, hvala vnaprej za realizacijo predlaganih zamisli.

Pravega vetra v jadra te zgodbe !!!

Cvetka in Zdenko Kovačič

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?