Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je bil financiran iz proračuna Mestne občine Koper v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev tartan steze v KS Sv. Anton ter zunanjih fitnes naprav

Astrolog  –  22. 09. 2019  –  Območje 4