Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev ceste v Marancinih

Boris Srebernič  –  22. 09. 2019  –  Območje 5
cesta_Marancini.png
cesta_Marancini.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je v katastrofalnem stanju, tako "asfaltirani" kot tudi makadamski del. Odvodnjavanje ni urejeno. Po vsakem večjem nalivu, je makadamski del ceste razrit in včasih tudi neprevozen. Nekaterim stanovalcer redno poplavlja dvorišča in nanaša blato in pesek.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo takojšnjo ureditev odvodnjavanja (obcestni jarki z jaški in cestne rešetke s prelivi) in asfaltiranje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V zaselku Marancini v Babičih. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Na to opozarjamo že 9 let. Vsaj ureditev odvodnjavanja takoj, asfaltiranje v naslednjem letu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsi stanovalci zaselka in tudi ostali uporabniki ceste bi imeli spodoben dostop do svojih domov. Dolgoročno bi se izognili vsakokratnim stroškom obnavljanja cestišča po nalivih.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20000€