Participativni proračun

Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi Kastelec

Vojko Andrejašič  –  21. 09. 2019  –  Območje 6
Pot_20m_Kastelec.png
Pot_20m_Kastelec.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Makadamski del ulice predstavlja oviro do cerkve z zvonikom starejšim ter gibalno omejenim ljudem. Hkrati otežuje dostop do hiše mlade družine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ulice v dolžini 20 metrov na parcelni številki 3079/1, k.o. Socerb.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo enostransko polaganje robnikov v dolžini 20m, utrditev ulice ter izvedbo asfaltiranja v dolžini 20m.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Kastelec na parcelni številki 3079/1, k.o. Socerb.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal se bi dostop do cerkve z zvonikom starejšim in gibalno omejenim ljudem ter dostop do hiše mlade družine.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

6.000 €

Vrednost projekta

6000 €