Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev stare cestne povezave med Glemom in Škrjevcem

mavricij katarinčič  –  21. 09. 2019  –  Območje 5
priloga_3.jpg
priloga_3.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev stare cestne povezave (sedaj sprehajalne poti) med Glemom in Škrljevcem

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Stara cestna povezava med Glemom in Škrljevcem se je v zadnjih letih uporabljala kot sprehajala in kolesarske pot, V zadnjih letih je postala pot neprehodna (polomljeno drevje, zaraščenost, podporni zidovi popuščajo...)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enostavna gradbena dela; nasutje s peskom ali gramozom, požagati in očistiti polomljeno drevje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na opisani lokaciji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

zima2019/2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pot bi postala uporabna za sprehajalce in kolesarje

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

max. 1000€