Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Omenjena cesta je v državni lasti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pešpot Šmarje Koper

Anonimno oddan predlog  –  21. 09. 2019  –  Območje 1