Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Klančina za plovila

Marko  –  20. 09. 2019  –  Območje 1
klančina_slika.jpg
klančina_slika.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi  pomanjkanja komunalnih privezov in lažjega vzdrževanja plovil na privezih.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo klančine za spuščanje in dvig plovil v morje in uporabo dela parkirišča tik ob mandraču ob Badaševici za manjša enodnevna vzdrževalna dela na plovilih.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila izgradnja klančine z dvema podpornima zidovoma in če bi sredstva dopuščala ograditev dela parkirišča tik ob privezih zaradi namenske uporabe tega dela parkirišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V drugem bazenu privezov v Badaševici tik ob nadvozu hitre ceste.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 Leta 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsi občani in tudi turisti bi imeli brezplačen dostop s plovili do morja. Lastniki privezov bi imeli olajšan dvig in spust plovil zaradi vzdrževanja, občani, ki pa nimajo možnosti pridobiti priveza in imajo ali bodo še imeli  plovila na prikolicah bi lahko le ta nemoteno dnevno uporabljali.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Do 20 000 €