Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje poti skozi vas

Dorica Lapanje  –  20. 09. 2019  –  Območje 5
Butari
Butari

Vrednost projekta

20000 €