Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev ležečih policajev na Cesti borcev v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  20. 09. 2019  –  Območje 4
Nevaren prehod za pešce ob otroškem igrišču
Nevaren prehod za pešce ob otroškem igrišču

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta borcev ima v smeri od trgovine proti vrtcu na vhodu v ulico postavljen znak za omejitev hitrosti na 30 km/h, ki pa je premalo za zagotovitev varnosti otrok na prvem prehodu za pešce, ki se nahaja tik za ovinkom na Cesti borcev. 

Na otroškem igrišču se dnevno igra veliko otrok. Otroci uporabljajo edini prehod za pešče, ki je postavljen za nepreglednim ovinkom, kjer vozniki velikokrat ne upoštevajo omejitev hitrosti. Za zagotovitev varnosti otrok so ležeči policaji na tem delu ceste obvezni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev dveh ležečih policajev, in sicer enega manjšega in drugega večjega, opremljenega s svetlobnimi opozorili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Cesti borcev v bližini otroškega igrišča.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega meseca

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zagotovili bi bolj varen prehod za pešce.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

11000 €