Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je bil financiran iz proračuna Mestne občine Koper v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obrtniška dela v pritličju Narodnega doma v Pobegih

CIRIL KOPRIVC  –  20. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

PREISKUS ELEKTRO IN VODOVODNE INŠTALACIJE TER KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA; OMETI STEN; POLOŽITEV STENSKE IN TALNE KERAMIKE IN BELJENJE; NABAVA OPREME PROSTOROV

 

1. UREDITEV DRUŽABNEGA PROSTORA ZA KRAJANKE IN KRAJANE

2. MOŽNOST SREČEVANJA KRAJANK IN KRAJANOV 

3. DOKONČATI PROSTORE V PRITLIČJU STAVBE 

4. V STAVBI NARODNEGA DOMA V POBEGIH

5. DO KONCA LETA 2019

6. MOŽNOST DRUŽENJA KRAJANK IN KRAJANOV ORGANIZACIJA IN IZVEDBA KULTURNIH PRIREDITEV

7. MOŽNOST DRUŽENJA IN SREČEVANJA LJUDI

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1. KONTROLA DOSLEJ IZVEDENIH DEL IN ODPRAVA NAPAK  ........    2.000,00 eur

2. STENSKA IN TALNA KERAMIKA......... 4.000,00 EUR

3. BELJENJE OMET..........3.000,00 EUR

4. OPREMA......... 7.000,00 EUR