Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pokopališče Popetre - novo korito za vodo in odtok

Boštjan  –  19. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Staro korito se je razbilo saj je bilo slabo pričvrščeno. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjavo oz. nabavo novega korita, ki bo večje dimenzije in primeren za točenje vode v zalivalnike. Dosedanji je to onemogočal saj starejši ljudje niso mogli držati zalivalnika v roki;primeren bi bil tak, da bi se lahko zalivalnik odložil na neko rešetko in se nato točila voda vanj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo podzidati podstavek za nov umivalnik in urediti nov odtok, ki je sedaj speljan samo v tla. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na pokopališču v Popetrah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

vsaj do 1.11.2019

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Olajšalo bi se točenje vode, okolica umivalnika bi bila bolj urejena in predvsem suha - voda se ne bi več zadržavala na delu kjer je umivalnik

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1000 EUR