Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Hišna poimenovanja

Anonimno oddan predlog  –  19. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z hišnimi tablicami ( napisi ) na katerih bi bili navedeni stari nazivi domačij oz. družin ( hišna poimenovanja ) bi se ohranil del zgodovine, kateri zelo hitro izginja z odhodom domačinov - staroselcev iz vasi ter z mlajšimi oz. novimi prebivalci kateri teh nazivov ne poznajo

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da bi ( v okviru našega društva ) izdelali tablice ( glinene, možnost drugih materialov ) na katerih bi bil napis kako se je hiši oz. družini v hiši reklo po domače ( npr. Pipar oz. pr Piparju,... ) ter da bi te tablice dali lastnikom nepremičnin, da jih pritrdijo (oz.dovolijo pritrditi) na hišo in s tem nekako "obogatijo" hišo v kulturno etnološkem pogledu. Morda bi v kolikor se bo zbralo dovolj informacij nekje v centru kraja izobesili tablo - zemljevid z označenimi domačijami ter info. zakaj se je posamezni domačiji tako reklo - na podlagi česa je dobila naziv, kakšno zanimivost o posameznikih...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se začel z pridobivanjem podatkov pri starejših domačinih ter v etnološkem muzeju, v cerkvenih arhivih,( oz. kjerkoli bi bilo možno pridobiti iskane podatke) kako se je posamezni domačiji reklo. Te podatke bi se vneslo na zemljevid, katerega bi bilo potem možno tudi izobestiti oz. objaviti v centru kraja ( vasi ). Na podlagi pridobljenih podatkov bi se izdelale tablice iz ( primernega materiala )  z napisi posamezne domačije in te tablice bi se pritrdile na pročelje domačije, morda ob hišni številki ali na primernem vidnem kraju.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v območju 5, konkretno v vaseh Boršt, Labor, Glem, Hrpeljci

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izpeljal v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi bi imeli navedeni kraji neko manjšo dodano vrednost, saj bi bili stari ter "novi" domačini seznanjeni z delčkom zgodovine kraja v katerem živijo in s tem bi se ta del zgodovine ohranil malo dlje kot se bo brez tega, prav tako bi obiskovalci teh krajev zvedeli nekaj več ( kakšno zanimivost ) ter dobili vpogled v del življenja nekoč.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Cena izpeljave projekta bi bila do 5000 evrov

Vrednost projekta

5000 €