Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev prometnega znaka za avtobusno postajališče v Šmarjah

Anonimno oddan predlog  –  19. 09. 2019  –  Območje 2