Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NUJNA ureditev dostopne poti NORBEDI K.O. HRIBI

Anonimno oddan predlog  –  18. 09. 2019  –  Območje 3

Že 20 let je dostopna pot neprimerna in nevzdrževana. V tem času MO ni financirala nobenih sredstev za njeno vzdrževanje, razen malo asfalta.Ob večjih nalivih je blato, voda pesek odnaša in povzroča poplave na tujem zemljišču. Vsa dokumentacija se nahaja na MO Koper.Kljub večkratnim obljubam s strani strokovnih delavcev MO Koper obljuba še do danes ni realizirana. Sram me je, da ostali uporabniki ceste dostopajo po taki poti. Ureditev poti je bila predvidena že večkrat v proračunu MO Koper.

 

 

 

 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?