Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Občina sproti obravnava pozamezne vloge občanov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Odstranitev starih alergenih dreves-Sergeja Mašere 7 in 9

Anonimno oddan predlog  –  18. 09. 2019  –  Območje 1