Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a do 29. septembra.

Zbiramo predloge projektov o porabi 480.000 € proračunskih sredstev občine za leto 2020. Projekte lahko predlaga vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let. Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 € z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog ustreza navedenim predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani v naslednji fazi participativnega proračuna, in sicer z glasovanjem.

Glasuj

Med 21. in 27. oktobrom si lahko neposredno soodločal/-a o porabi 480.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Glasovanje je zdaj zaključeno. Glasoval/-a si lahko za vse oddane projekte, ki so ustrezali vnaprej določenim pogojem. Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let. Poleg spletnega je bilo možno tudi glasovanje v prostorih občine in na sedežih krajevnih skupnosti.

Spremljaj

Spremljaj izvedbo izglasovanih projektov participativnega proračuna na tem spletnem mestu.

Vstopi